Đồng Nai: Lên kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030

Thứ hai - 23/08/2021 07:12
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 2728 về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Ảnh minh hoạ
 Ảnh minh hoạ

Trong đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là xác định được các thách thức và cơ hội của BĐKH đối với quá trình phát triển các ngành, lĩnh vực; các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; rà soát, điều chỉnh bổ sung yếu tố BĐKH trong chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương; tăng cường năng lực về thích ứng, phòng, chống thiên tai, ngập lụt, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh đối với đội ngũ cán bộ công chức các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững và hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ chung của Kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai sẽ xây dựng Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với BĐKH của tỉnh; nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH; phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách, chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và tài nguyên đất đai; đưa giảm nhẹ khí nhà kính và hấp thụ khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Trong giai đoạn 2030-2050, trên cơ sở kết quả đạt được của giai đoạn 2021-2030, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá BĐKH của tỉnh; đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương, tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH và an toàn trước thiên tai; thực hiện lồng ghép thích ứng với BĐKH trong tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến thích ứng với BĐKH cho từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần vào việc ứng phó với BĐKH hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng; tăng cường ứng dụng công nghệ mới ít phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng các nhiên liệu phát thải carbon thấp; ứng dụng sâu rộng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất; giảm nhẹ phát thải và hấp thụ khí nhà kính thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu Kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai được giao nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Biên Hòa và TP. Long Khánh và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh; là đầu mối trong việc tiếp nhận và quản lý các hoạt động về BĐKH trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng năm, Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ TN&MT kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động về BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai để chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP. Biên Hòa và TP Long Khánh thực hiện tốt công tác ứng phó với BĐKH; chủ động cung cấp thông tin để MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phát huy vai trò của mình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH đến các tầng lớp nhân dân.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây