Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

Chủ nhật - 07/11/2021 21:06
Bộ TN&MT đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, Luật Bảo vệ môi trường có 35 điều khoản giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, hướng dẫn với 48 nội dung. Sau khi nghiên cứu nội dung các điều khoản được giao, Tổng cục Môi trường đề xuất Thông tư sẽ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 27 điều khoản với 35 nội dung. Đối với các nội dung khác của Luật BVMT 2020 sẽ được ban hành quy định, hướng dẫn bằng các văn bản khác của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự thảo Thông tư  Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hiện gồm 7 chương, quy định cụ thể về bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên; bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái, đánh giá sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thông tư sẽ kế thừa, phát triển những quy định của các Thông tư cũ còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đồng thời bổ sung những quy định mới để khắc phục một cách cơ bản các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành.

Dự kiến khi Thông tư này ra đời, thì hai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường và Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ sẽ không còn hiệu lực. Ngoài ra, Thông tư mới sẽ quy định lại một số nội dung trong Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

 

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây