Trình tự thực hiện ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Dự thảo)

Thứ tư - 05/07/2023 03:33
Các dự án ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định phải thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh).

Theo dự thảo Thông tư “Quy định về phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường”, UBND cấp tỉnh xem xét, phân cấp thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường cho Ban quản lý khu công nghiệp. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp tỉnh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, Ban quản lý khu công nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, năng lực sẽ lập hồ sơ đề nghị ủy quyền. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền; Bản sao văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban quản lý khu công nghiệp hoặc bản sao văn bản thành lập bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu công nghiệp; danh sách (có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngạch công chức, học hàm, học vị, chuyên ngành được đào tạo) các công chức của bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu công nghiệp kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan của công chức.

Hồ sơ phải có Báo cáo tóm tắt về đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của từng khu công nghiệp, bảo đảm đầy đủ các nội dung về việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp tỉnh, bảo đảm tuân thủ các quy định tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

Hồ sơ cũng bao gồm bản sao các văn bản thành lập khu công nghiệp; quyết định phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp; quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; bản sao giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần.

Các dự án ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thực hiện thẩm định phải thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh).

Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá hồ sơ đề nghị ủy quyền. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo UBND cấp tỉnh về kết quả đánh giá trong đó đề xuất chấp thuận hoặc không chấp thuận (nêu rõ lý do) về ủy quyền.

UBND cấp tỉnh gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này, kèm theo các văn bản trong hồ sơ và văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 20 ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản gửi UBND cấp tỉnh, trong đó nêu rõ đồng thuận hoặc không đồng thuận (nêu rõ lý do) về ủy quyền. Ý kiến do Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây