Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thứ sáu - 18/02/2022 07:24
Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm các thủ tục mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, 06 thủ tục hành chính mới ban hành cấp trung ương gồm Cấp giấy phép môi trường; Cấp đổi giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm; Cung cấp thông tin môi trường. Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm cấp giấy phép môi trường; Cấp đổi giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường. Thủ tục hành chính cấp huyện gồm cấp giấy phép môi trường; Cấp đổi giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường. Và tham vấn trong đánh giá tác động môi trường là thủ tục hành chính cấp xã.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và công bố lĩnh vực môi trường cấp trung ương gồm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với cấp trung ương.

Thủ tục hành chính thay thế, cấp trung ương gồm chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại (CTNH) không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNH; Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại; Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Chứng nhận/ chứng nhận lại nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường; 02 Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại; Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với cấp trung ương như thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Chấp thuận về môi trường; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất; Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại. Cấp tỉnh gồm chấp thuận về môi trường; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường; Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thủ tục hành chính cấp huyện.

Bộ TN&MT quy định và hướng dẫn cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn, đối tượng, cơ quan, kết quả, lệ phí, tên mẫu đơn của từng thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định 87/QĐ-BTNMT ban hành 16 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 6 Thủ tục hành chính cấp trung ương, 4 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 4 thủ tục hành chính cấp huyện, 01 thủ tục hành chính cấp xã.

02 Thủ tục hành chính cấp trung ương được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính thay thế.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: 12 thủ tục cấp trung ương, 05 thủ tục cấp tỉnh, 01 thủ tục cấp huyện.

Tác giả: N.Bách

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây