Quán triệt, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường

Thứ hai - 18/10/2021 09:32
Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giai đoạn 2021 – 2025.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: BL
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: BL

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh: Cần định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường...

Tham dự Lễ ký, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, những năm qua với sự quan tâm, đồng hành, hiệu quả từ các Ban, Bộ, ngành, Bộ TN&MT đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách pháp luật với 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 01 Nghị quyết, 02 Kết luận của Bộ Chính trị, 08 Luật và các văn bản dưới Luật. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng; khơi thông, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức quản lý, bảo vệ môi trường đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân.

Đặc biệt, với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, sâu rộng đến các cấp ủy, đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thông qua khảo sát, truyền thông phản ánh thực tiễn khách quan, đưa nguyên vọng, kiến nghị của Nhân dân đến các cấp chính quyền để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Qua đó, giúp Bộ TN&MT nâng chỉ số cải cách hành chính từ thứ 16 lên thứ 5 trong số các Bộ, ngành; chỉ số hài lòng về dịch vụ cấp Giấy chứng nhận năm 2020 tăng 10% so với năm 2016; Chỉ số đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (một trong 10 chỉ số để đánh giá môi trường kinh doanh) đạt mức 60/190 nước được đánh giá; số lượng đơn khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai dã giảm 38% so với giai đoạn trước. Tỷ lệ người dân quan ngại về môi trường giảm từ 12,53% năm 2016 xuống còn 4,03% năm 2020.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách để huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong đó có nguồn lực thiên nhiên, nhất là nguồn lực về đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là một trong những khâu đột phá.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ Ký kết. Ảnh: BL 

Cùng với đó, tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu, suy giảm hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống trên toàn cầu đặt những thách thức to lớn, đòi hỏi phải đưa công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu thành nhiệm vụ quan trọng, sống còn hơn bao giờ hết của toàn hệ thống chính trị.

Trước thực tế trên, Bộ trưởng cho rằng, cần phải triển khai nhiều hoạt động, nhất là triển khai đưa Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống để dẫn dắt nền kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp, kinh tế tuần hoàn. Đây là những nhiệm vụ có tầm quan trọng tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo Bộ trưởng, để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng này, vai trò của ngành tuyên giáo hết sức quan trọng. Chính vì vậy, việc ký kết Chương trình phối hợp sẽ thúc đẩy sự phối hợp gắn kết, hiệu quả giữa các đơn vị, cơ quan tuyên giáo các cấp với ngành tài nguyên và môi trường trong công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của xã hội; lắng nghe ý kiến nhiều chiều từ Nhân dân, doanh nghiệp,...để xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chủ trương chính, sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hài lòng của Nhân dân.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp công tác, những năm vừa qua, hai cơ quan đã tổ chức nhiều nhiệm vụ, nội dung quan trọng đối với lĩnh vực TN&MT và đạt được một số kết quả quan trọng như: Phối hợp tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, phối hợp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Qua đó, nhiều nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cộng đồng quan tâm lớn.

 Toàn cảnh Lễ ký  kết. Ảnh: BL

  Trên cơ sở kết quả, bài học kinh nghiệm Chương trình phối hợp giai đoạn qua, trong giai đoạn tới Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MTsẽ tiếp tục tăng cường, thường xuyên và đẩy mạnh hơn nữa, nhằm phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TN&MT, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT, giữa ngành tuyên giáo và ngành tài nguyên, môi trường trong cả nước nói chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thông tin tuyên truyền và quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường; phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: BL

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Bộ TN&MT có chức năng, nhiệm vụ quan trọng, đó là tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài và bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Trong những năm qua, Bộ TN&MT đã tích cực nỗ lực, chủ động trong tham mưu xây dựng và thể chế hóa các văn kiện của Đảng về tài nguyên, môi trường như: Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Chiến phát triển vững kinh biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và có nh hiệu lực từ 1/1/2022…

Công tác tuyên truyền của Bộ được đẩy mạnh, thông tin về chủ động trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt của ngành khá toàn diện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông vận động phòng, chống chất thải nhựa, chất thải rắn; cung cấp thông tin kịp thời cho các báo, đài Trung ương và địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Bộ TN&MT với Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian qua đã được lãnh đạo hai cơ quan chỉ đạo, quan tâm và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều hình thức, từng bước đi vào chiều sâu. Nhiều hoạt động phối hợp có hiệu quả như: Trao đổi, cung cấp thông tin, thống nhất định hướng tuyên truyền về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường môi trường; tham gia tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; phối hợp với ban tuyên giáo, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết: Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TN&MT là một hoạt động cụ thể triển khai Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII  về Quy chế phối hợp giữa ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm nhằm tăng cường mối quan hệ công tác giữa hai đơn vị, góp phân nâng cao hiệu quả chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

Để Chương trình ký kết được triển khai có hiệu quả, góp phần làm cho Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao trong thực tiễn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Hai cơ quan cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phối hợp để thường xuyên định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai.

Đồng thời định hướng tư tưởng, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, hai cơ quan cần sơ kết, tổng kết và xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu. Dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội khi triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo định hướng tuyên truyền, như: Đánh giá tổng kết, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Chiến lược, quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; Sơ kết việc thi hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đồng thời, phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý; các mô hình; kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; dự báo xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hệ thống tuyên giáo; kiểm tra, giám sát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.Tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây