Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai - 19/07/2021 07:12
Ngày 19/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1411/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, bổ sung 13 văn bản vào Chương trình, chi tiết tại số thứ tự 3, 8, 10 thuộc Danh mục số 1và số thứ tự 2, 3, 4, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 23 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Rút khỏi Chương trình 02 văn bản tại số thứ tự 4, 15 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều chỉnh tên và tiến độ của 01 văn bản tại số thứ tự 3 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành văn bản số 6 thuộc danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều chỉnh tên của 01 văn bản tại số thứ tự 1 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành tên văn bản tại số thứ tự 1 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều chỉnh tiến độ của 01 văn bản tại số thứ tự 11 thuộc Danh mục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này.

Tại Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Chương trình.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Các Thứ trưởng làm Trưởng ban soạn thảo các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo các Thông tư do đơn vị chủ trì xây dựng.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để xem xét, giải quyết để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện và hoàn thành Chương trình. Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; trước ngày 25 hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện Chương trình.

Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cho ý kiến và thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham gia xây dựng, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình; tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến.

* Cũng trong ngày 19/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3971/BTNMT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Để hoàn thành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Chương trình 2021), Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị ưu tiên, tập trung chỉ đạo và bố trí thời gian, nguồn lực ở mức cao nhất cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành 100% Chương trình 2021; đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh.

Ngoài Chương trình 2021, Bộ yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chủ động tổ chức xây dựng, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật (danh mục chi tiết kèm theo) khi đủ điều kiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc báo cáo Bộ trưởng quyết định đưa vào Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây