Bộ TN&MT tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021

Thứ sáu - 19/11/2021 03:18
Ngày 19/11, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và công chức, viên chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Đây là Hội nghị định kỳ được Bộ TN&MT tổ chức hàng năm để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ; quán triệt, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện các quy định về tổ chức cán bộ tại tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội nghị còn là dịp để các đơn vị thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình giải quyết nhiệm vụ; nắm bắt những nội dung mới về chủ trương, chính sách, pháp luật; giúp công tác tổ chức cán bộ của đơn vị đi vào nề nếp, vừa rút ngắn thời gian giải quyết công việc, vừa tăng cường được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Công tác tổ chức cán bộ (TCCB) có vai trò rất quan trọng, là vấn đề trọng yếu, khâu đột phá, then chốt, vì vậy, cán bộ làm công tác TCCB các cấp có một vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là cán bộ tham mưu, vừa là cán bộ trực tiếp tác chiến về công tác tổ chức, cán bộ, là nhân tố quyết định sự thành bại của đơn vị. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề của cán bộ làm công tác TCCB.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, trong bối cảnh dịch, bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức cuộc họp và học tập, do đó, Bộ quyết định tổ chức Hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Việc tổ chức trực tuyến có phần hạn chế việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các đơn vị nhưng sẽ giúp đại biểu dự Hội nghị dễ dàng đáp ứng nhiều hình thức dự tập huấn khác nhau ở mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm thời gian, chi phí và khắc phục những khó khăn về mặt địa lý để đại biểu hoàn thành chương trình tập huấn.

Đặc biệt, trong năm qua, trên thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các điều kiện kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn, trong khi các nhiệm vụ về TCCB vẫn rất nhiều, nhiều việc khó khăn, phức tạp. Mặc dù vậy, công tác TCCB của Bộ TN&MT vẫn được triển khai bài bản, đạt được một số kết quả tích cực như: rà soát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, giảm các tổ chức trung gian theo yêu cầu của nhiệm kỳ Chính phủ khóa V; tiếp tục triển khai các Nghị quyết Trung ương số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp”; số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế trong công tác cán bộ; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ đạt 88,25/100 điểm (xếp thứ 5/17 bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 2 bậc so với năm 2019).

Năm 2021, tiếp tục là một năm khó khăn trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Điều đó, càng đòi hỏi công tác tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác TCCB cần nhạy bén, kịp thời và đổi mới hơn nữa để hoàn thành tốt được các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị ngày hôm nay rất có ý nghĩa.

Tại Hội nghị này, Thứ trưởng đề nghị các báo cáo viên cần giới thiệu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung chính, quan trọng, đồng thời, dành thời gian để trao đổi, thảo luận. Đồng thời, các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để Hội nghị đạt được kết quả như mong muốn.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2021 trực tiếp tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT

Tại Hội nghị, các học viên được các chuyên gia cao cấp của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TN&MT giảng dạy, trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới là: Phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định mới về công tác TCCB; Giới thiệu các Nghị định của Chính phủ số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm theo yêu cầu tại các Nghị định của Chính phủ số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020, số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và công tác chế độ, chính sách và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo yêu cầu tại các Nghị định của Chính phủ số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020, số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, qua đó, giúp các công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu, đảm bảo đúng theo quy định; áp dụng ngay những kiến thức được tiếp thu tại Hội nghị vào thực tiễn công tác tổ chức cán bộ của đơn vị mình, nhằm nâng cao hơn nữa công tác tổ chức cán bộ trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Vũ Minh Sơn cảm ơn những ý kiến trao đổi thẳng thắn của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời, đề nghị toàn thể đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ của Bộ TN&MT tập trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đó là, tổ chức tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và ý kiến góp ý của một số Bộ, ngành gửi bổ sung.

Hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ thay thế Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ theo thẩm quyền; hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN&MT; Đề án kiện toàn tổ chức báo chí thuộc Bộ.

Xây dựng kế hoạch biên chế theo vị trí việc làm công chức và vị trí việc làm viên chức giai đoạn 2022 – 2026; phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực của các vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ; kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Triển khai công tác đánh giá thủ trưởng và công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2021. Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gắn với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp; triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức theo quy định.

Thực hiện xác định chỉ số CCHC năm 2021; báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2021 và xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022.

Tác giả: Việt Khang

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây