Một số quy định mới về quan trắc môi trường theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Thứ tư - 09/02/2022 22:00
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2021.

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT có quy định nội dung mới là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), quan trắc tự động đối với nước mặt và không khí xung quanh. Các nội dung thay đổi liên quan đến công tác quan trắc hiện trường gồm:

- Cụ thể hoá các thông số phải có trong chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ cấp tỉnh:
+ Quan trắc chất lượng không khí xung quanh tối thiểu phải có 06 thông số: Khí tượng, SO2, CO, NO2, TSP, PM10.
+ Quan trắc tiếng ồn, độ rung gồm: mức âm tương đương (Leq), mức âm tương đương cực đại (Lmax), mức gia tốc rung (dB) hoặc gia tốc rung (m/s2).
+ Quan trắc chất lượng nước mặt tối thiểu phải lựa chọn 09 thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4+, Coliform, lựa chọn Tổng Nitơ hoặc NO3-; lựa chọn Tổng Phôtpho hoặc PO43-.
+ Quan trắc chất lượng nước dưới đất tối thiểu phải có 07 thông số: pH, TDS, chỉ số pecmanganat, NH4+, NO3-, Fe, As.
+ Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tối thiểu phải có 06 thông số: pH, DO, TSS, NH4+, PO43-, dầu mỡ khoáng; nước biển gần bờ và nước biển xa bờ tối thiểu phải có 04 thông số pH, As, Cd, dầu mỡ khoáng.
Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

- Tăng tần suất quan trắc đối với một số chương trình quan trắc chất lượng môi trường định kỳ cấp tỉnh. Tần suất quan trắc tiếng ồn, độ rung tối thiểu 06 đợt/năm, tăng 02 đợt. Tần suất quan trắc nước biển ven bờ tối thiểu 06 đợt/năm, tăng 02 đợt. Tần suất quan trắc nước biển xa bờ với tối thiểu 02 đợt/năm, tăng 01 đợt. Tần suất quan trắc chất lượng đất tần tối thiểu 02 đợt/năm, tăng 01 đợt.

- Thay đổi về tỉ lệ mẫu QC của chương trình quan trắc có số lượng từ 30 mẫu trở lên thì số lượng mẫu kiểm soát chất lượng được lấy tại hiện trường đúng bằng 10% tổng lượng mẫu (theo quy định cũ là ≤ 10%)

- Thay đổi về số lượng mẫu QC của một chương trình quan trắc có số lượng dưới 30 mẫu thì tối thiểu phải lấy 01 mẫu lặp hiện trường và 01 mẫu trắng hiện trường hoặc mẫu trắng thiết bị (theo quy định cũ là chương trình quan trắc từ 10 mẫu đến 30 mẫu thì số lượng mẫu QC được sử dụng tối thiểu là 03 mẫu, còn nếu nhỏ hơn 10 mẫu thì lấy tối thiểu là 01 mẫu QC)

- Phải có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn

- Phải có các hồ sơ chứng minh chủ sở hữu thiết bị.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây