Nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia đối với môi trường không khí và nước” khu vực miền Nam năm 2024

Thứ ba - 02/07/2024 03:16

Năm 2024, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam đã triển khai quan trắc tại 100 điểm thuộc địa bàn các tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ

 

- Thành phần môi trường quan trắc: nước mặt, nước biển ven bờ, không khí xung quanh, tiếng ồn.

- Tần suất:

• Môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn tại 30 điểm quan trắc trong 10 đợt;
• Môi trường nước mặt: tại 58 điểm quan trắc trong 08 đợt;
• Môi trường nước biển: tại 12 điểm quan trắc (06 điểm ven bờ và 06 điểm cửa sông) trong 06 đợt;
• Môi trường trầm tích: tại 20 điểm quan trắc (15 điểm trầm tích nước ngọt và 05 điểm trầm tích nước mặn, nước lợ) trong 02 đợt.

- Vị trí các điểm quan trắc: thực hiện quan trắc tại 100 điểm, gồm: 58 điểm quan trắc nước mặt, 12 điểm quan trắc nước biển ven bờ & cửa sông, 30 điểm quan trắc không khí xung quanh, tiếng ồn và cường độ dòng xe. Đối với môi trường nước mặt và nước biển, các điểm quan trắc nằm trong 2 lưu vực sông Đồng Nai, sông Tiền. Đối với môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và cường độ dòng xe, các điểm quan trắc nằm trong 2 vùng KTTĐ phía Nam (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, TP Hồ Chí Minh) và vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, TP Cần Thơ)

network

- Thông số quan trắc:

01. Nước mặt: 

• Thông số chính: 15 thông số (pH, DO, BOD5, COD/TOC, TSS, Amoni, Nitrit, TN, TP, Coliform, Cd, Fe, Pb, xyanua) tại 58 điểm quan trắc
• Thông số lựa chọn: 04 thông số (HCBVTV họ Clo, As, Hg, Clorua) tại 25/58 điểm quan trắc
• Trầm tích nước ngọt: 04 thông số (HCBVTV họ Clo, Pb, Hg, As) tại 15/58 điểm quan trắc

02. Nước biển ven bờ: 

• Thông số chính: 10 thông số (pH, DO, Amoni, Photphat, TSS, Pb, Cd, Fe, xyanua, phenol) tại 12 điểm quan trắc
• Thông số lựa chọn: 04 thông số (As, Hg, Cr, dầu mỡ khoáng) tại 05/12 điểm quan trắc
• Trầm tích nước mặn, lợ: 04 thông số (As, Hg, Pb, Cd) tại 05/12 điểm quan trắc

03. Không khí xung quanh:

• Thông số vi khí hậu: 05 thông số (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, vận tốc gió, hướng gió) tại 30 điểm quan trắc
• Thông số ô nhiễm: 04 thông số (TSP, NO2, SO2, tiếng ồn) tại 30 điểm quan trắc

 Click vào đây để xem Bản đồ mạng lưới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây