Quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn thiết bị phân tích khí của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục

Chủ nhật - 15/03/2020 08:07

Mục tiêu của hướng dẫn nhằm góp phần nâng cao chất lượng để đảm bảo tính chính xác của thiết bị và chất lượng số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của các trạm quan trắc không khí tự động, liên tục .

Trong thời gian qua, hoạt động quan trắc môi trường ngày càng được chú trọng nhiều hơn, những trang thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường cả tự động, liên tục và thiết bị ngoài hiện trường nhằm thực hiện công tác quan trắc, thu thập số liệu phục vụ nhà quản lý về môi trường. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định và hướng dẫn về kiểm định – hiệu chuẩn thiết bị nhằm đảm bảo độ tin cậy của số liệu. Vì vậy, việc ban hành “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO và O3 của trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn) là rất cần thiết. Hướng dẫn này có trong Quyết định 1292/QĐ-TCMT của Tổng cục Môi trường ngày 28/10/2013. Hướng dẫn được ban hành sẽ là công cụ pháp lý quan trọng nhằm xây dựng và từng bước kiện toàn mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.

Hướng dẫn này bao gồm 03 phần:

Phần I. Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Các phép hiệu chuẩn

Phần II. Quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị phân tích khí NOx, SO2, CO, O3 của trạm quan trắc không khí tự động, liên tục
Điều 5. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn
Điều 6. Chuẩn bị hiệu chuẩn
Điều 7. Điều kiện hiệu chuẩn
Điều 8. Tiến hành hiệu chuẩn
Điều 9. Đánh giá độ không đảm bảo đo
Điều 10. Xử lý chung

Phần III. Tổ chức thực hiện
Điều 11. Tổ chức thực hiện

Chi tiết toàn văn Quyết định xem tại đây

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây