Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối Thi đua III, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ tư - 03/03/2021 02:21
TĐKT 01
TĐKT 01

Trên tinh thần khẩn trương triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, ngay từ ngày đầu của Xuân Tân Sửu 2021, ngày 24/02/2021, Khối Thi đua III của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Tổng cục Môi trường làm Trưởng khối đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối Thi đua III, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Khối Thi đua III là Khối tập trung các Tổng cục trực thuộc Bộ: Biển và hải đảo Việt Nam; Địa chất và khoáng sản Việt Nam; Khí tượng Thủy văn; Môi trường; Quản lý đất đai với tổng số 92 đơn vị trực thuộc và 6.708 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đại diện Trưởng Khối Thi đua III năm 2020 chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía Bộ TN&MT có ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục là thành viên của Khối Thi đua III. Thay mặt cho Tổng cục Môi trường với vai trò là Trưởng Khối Thi đua III năm 2020, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị bà Trần Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường, đại diện cho Ban Thư ký Khối Thi đua III đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối.

Được biết, trong năm 2020, dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 diễn ra trên khắp thế giới nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của các đơn vị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, công chức, viên chức và người lao động, các đơn vị trong Khối Thi đua III đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị trong Khối đã tập trung hoàn thiện thể chế và tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường như: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trên từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là hoàn thành và trình Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật BVMT số 72/2020/QH14); tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án, các nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Khối nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, có nhiều sáng kiến trên các lĩnh vực công tác của các đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Trần Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường báo cáo kết quả năm 2020 và định hướng năm 2021 của Khối Thi đua III.

Tuy nhiên, do phần lớn các đơn vị trong Khối Thi đua III bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, thực hiện khối lượng công việc lớn, độ phức tạp cao, song đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đều là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi, cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tham mưu, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn có hạn chế.

Về định hướng công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2021, Khối Thi đua III sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ TN&MT để thực hiện, triển khai có hiệu quả các mặt công tác của Khối; thực hiện đúng quy chế hoạt động của Khối; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, trọng tâm là “tập trung rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Khối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường; Tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng đơn vị, từng công chức, viên chức và người lao động.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong khối đã có nhiều ý kiến phát biểu nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và bổ sung một số nội dung cho phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối. Trong đó, Tổng cục Địa chất khoáng sản đề nghị đưa vào định hướng năm 2021 của Khối Thi đua III về tập trung triển khai Luật BVMT năm 2020 cũng như xây dựng các Kế hoạch thi đua, giao lưu, tọa đàm với hình thức phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19. Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam cho rằng, trong năm 2021, phương hướng hoạt động của Khối Thi đua III cần tạo được nét riêng, đặc thù của Khối vì các thành viên của Khối là các đơn vị tham gia xây dựng và trình ban hành các chính sách lớn, là các đơn vị tập trung các thủ tục hành chính cần cải cách hành chính và các dịch vụ công. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Khối thông qua giao lưu, tìm hiểu, tọa đàm về những tiến bộ, thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực như khí tượng thủy văn, hợp tác quốc tế, công nghệ xử lý rác thải, công viên địa chất quốc gia….

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự hướng dẫn nhiệt tình của Vụ Thi đua, Khen Thưởng và Tuyên truyền cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Khối để Tổng cục Môi trường hoàn thành vai trò là Trưởng Khối Thi đua III năm 2020. Theo phân công luân phiên vai trò Trưởng khối của các đơn vị trong Khối Thi đua III, ông Hoàng Văn Thức đại diện cho Tổng cục Môi trường đã trao cờ Trưởng Khối Thi đua III cho ông Lại Hồng Thanh đại diện cho Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam. Trong năm 2021, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam giữ vai trò Trưởng Khối Thi đua III và Tổng cục Khí tượng thủy văn sẽ giữ vai trò Phó trưởng Khối.​

Ông Hoàng Văn Thức đại diện cho Tổng cục Môi trường trao cờ Trưởng Khối cho ông Lại Hồng Thanh đại diện cho Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

Thay mặt cho thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng của Bộ TN&MT, ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong Khối Thi đua III và đánh giá Tổng cục Môi trường đã hoàn thành xuất sắc vai trò Trưởng Khối trong năm 2020. Đồng thời, theo Ông Trương Văn Đạt cho rằng tỉ lệ tổ chức và cá nhân được Khối Thi đua III đề xuất khen thưởng trong năm 2020 còn ít chế so với những thành tích đã đạt được, do đó, các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua III cần nghiên cứu, bổ sung các hình thức khen thưởng mới, phù hợp để kịp thời động viên tổ chức, cá nhân của Khối trong năm 2021; đồng thời, Ông cũng đề nghị trong năm 2021, Khối Thi đua III cần tăng cường phối hợp, trao đổi về công tác chuyên môn, thi đua, khen thưởng với các Cụm thi đua của các địa phương mà cụ thể là các Sở TN&MT nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao giữa các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Trung ương và địa phương./.

​Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết chụp ảnh lưu niệm.

​VEA.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây