Giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá ĐTM/cấp giấy phép môi trường

Thứ sáu - 03/11/2023 09:40
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 08) đã cụ thể hóa nhiều quy định về đánh tác tác động môi trường (ĐTM), cấp giấy phép môi trường. Qua đó, giảm đối tượng phải thực hiện các thủ tục này.
Giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá ĐTM/cấp giấy phép môi trường

Cơ sở đang hoạt động tăng từ 30% quy mô, công suất trở lên mới phải thực hiện ĐTM

Theo nội dung Dự thảo đang được lấy ý kiến, Phụ lục II về danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã có thay đổi. Cụ thể, điều chỉnh tên loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử theo hướng chỉ áp dụng cho các dự án có một trong các công đoạn gây ô nhiễm. Đồng thời, quy định rõ đơn vị tính số lượng áp dụng cho sản xuất linh kiện điện tử, khối lượng áp dụng cho sản xuất thiết bị điện và nâng mức công suất so với quy định hiện hành, qua đó sẽ giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM.

Dự thảo Nghị định cũng chỉnh lý, làm rõ hơn tên một số loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi hơn khi tra cứu.

Đối với Phụ lục IV về danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (quy định tại khoản 4 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lực III ban hành kèm theo Nghị định này), nhiều quy định về đối tượng thực hiện ĐTM đã cụ thể hơn. Dự thảo xác định cận dưới diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước 2 vụ trở lên là từ 3 ha trở lên; diện tích sử dụng từ 0,2 ha trở lên đối với rừng tự nhiên, từ 0,2 ha trở lên đối với rừng phòng hộ, từ 0,5 ha trở lên đối với vùng đệm của di sản thiên nhiên thế giới, vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển, vùng đệm của khu bảo tồn, từ 0,2 ha trở lên đối với vùng đất ngập nước quan trọng; diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của rừng tự nhiên (từ 0,1 ha trở lên) và rừng phòng hộ (từ 0,1 ha trở lên). Qua đó sẽ giảm đối tượng phải thực hiện ĐTM.

 

Mức tối thiểu của quy mô khai thác nước ngầm và nước mặt phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện ĐTM được đề xuất từ 100 m3/ngày trở lên đối với nước ngầm và từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên đối với nước mặt - thay cho việc dẫn chiếu áp dụng quy định của Luật Tài nguyên nước là từ 10 m3/ngày đối với nước ngầm và từ 100 m3/ngày đối với nước mặt trở lên như hiện nay.

Về đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải cấp GPMT được quy định tại Điều 3 Nghị định số 08, Dự thảo giải thích rõ hơn các đối tượng này không bao gồm dịch vụ hành chính công, qua đó sẽ giảm đối tượng cấp GPMT là trụ sở các cơ quan. Bộ TN&MT cũng đã rà soát, sửa đổi để đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền về UBND cấp tỉnh và cấp huyện trong Điều 30; số thứ tự 12 Phụ lục III và số thứ tự 11 Phụ lục IV. Theo đó, sửa đổi quy định về các trường hợp cơ sở đang hoạt động phải thực hiện ĐTM, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường theo hướng: tăng từ 30% quy mô, công suất trở lên mới phải thực hiện ĐTM; tăng từ 5 đến dưới 30% phải cấp lại GPMT (không phải ĐTM); tăng dưới 5% chỉ phải điều chỉnh GPMT.

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây