Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Thứ tư - 26/02/2020 03:30

Ngày 31/12/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo Thông tư, có 10 nội dung quy định chi tiết gồm: Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; Điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Công bố sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; Tiêu chí lựa chọn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; Quản lý chất lượng môi trường; Quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Mời xem và tải toàn văn Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT và các phụ lục đính kèm tại đây:

25-2019-tt-btnmt_Signed.pdf

25-2019-tt-btnmt_Phu luc.pdf

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây