Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021

Thứ hai - 19/04/2021 00:17
Ngày 15/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1182/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ đề Báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021.

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 137 của Luật Bảo vệ môi trường 2014, trong đó “Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hằng năm lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia". Căn cứ các vấn đề môi trường nổi cộm, bức xúc và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 là: “Chất lượng môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp".

Để Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 đảm bảo chất lượng và đầy đủ nội dung theo quy định, tại Công văn số 1182/BTNMT-TCMT Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Uỷ ban chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổng hợp thông tin, số liệu về chất lượng môi trường không khí và thực trạng quản lý môi trường không khí thời gian qua tại địa phương (nội dung theo Phụ lục kèm theo) và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Trên cơ sở chủ đề Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2021 và thực tế các vấn đề nổi cộm về môi trường tại địa phương, đề nghị quý Uỷ ban chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan lập Báo cáo Hiện trạng môi trường năm 2021 (theo quy định tại của khoản 2 Điều 137 của Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường) và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Địa chỉ nhận các Báo cáo: Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; điện thoại: 0243.7956868/3216 và gửi file mềm theo thư điện tử: thhanh@vea.gov.vn/ và dpquynh@monre.gov.vn
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì xây dựng và công bố các báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia từ năm 2005 đến nay. Bao gồm:
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2005 - Đa dạng sinh học
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2006 - Môi trường nước ba LVS Cầu, Nhuệ - Đáy, Đồng Nai.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2007 - Môi trường không khí đô thị
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề 
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2009 - Môi trường khu công nghiệp 
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2010 - Tổng quan môi trường
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2006-2010.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2011 - Chất thải rắn.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2012 - Môi trường nước mặt.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2013 - Môi trường không khí.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2011-2015.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2016 - Môi trường đô thị.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2018 - Môi trường nước các lưu vực sông.
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2019 - Chất thải rắn sinh hoạt
- Báo cáo Môi trường Quốc gia 2016-2020.

Nguồn tin: Cổng TTĐT Bộ TN&MT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây