Dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   27/08/2023 22:30:00
 •   Đã xem: 70
Theo kế hoạch, có 9 Quy chuẩn mới dự kiến mở mới giai đoạn 2024-2025, riêng trong lĩnh vực môi trường có 01 QCVN về Chất lượng môi trường và 03 QCVN về Chất thải

Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   09/08/2023 03:52:00
 •   Đã xem: 83
Ngày 7/8/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành danh sách 10 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết Nghị quyết số 24- NQ/TW

Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết Nghị quyết số 24- NQ/TW

 •   07/08/2023 00:43:00
 •   Đã xem: 86
Chiều 26/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của ngành TN&MT. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị.
[Infographic] - Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW

[Infographic] - Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW

 •   24/07/2023 22:29:00
 •   Đã xem: 98
Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW (ban hành ngày 03/6/2013) của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Kế hoạch). Theo đó, sản phẩm Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW sẽ được trình Bộ Chính trị trước ngày 1/10/2023.
Thành lập 4 Hội đồng điều phối vùng

Thành lập 4 Hội đồng điều phối vùng

 •   18/07/2023 02:37:00
 •   Đã xem: 104
Ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định 824/QĐ-TTg, 825/QĐ-TTg, 826/QĐ-TTg, 827/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Tây Nguyên.

Thông tư 04/2023/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

 •   13/07/2023 02:22:00
 •   Đã xem: 123
Thông tư 04/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 06/7/2023. Thời gian ngưng hiệu lực các nội dung trên được thực hiện kể ngày 06/7/2023 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung đó

Quyết định số 815/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   10/07/2023 08:55:00
 •   Đã xem: 86
Viện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Viện Khoa học môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường và Viện Nghiên cứu biển và hải đảotrực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Lập BCĐ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Lập BCĐ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 •   05/07/2023 03:37:00
 •   Đã xem: 118
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bộ TN&MT: Ban hành 11 quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 •   27/06/2023 22:36:00
 •   Đã xem: 116
Ngày 26/6/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

 •   13/06/2023 01:01:00
 •   Đã xem: 135
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5 gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Quyết định số 569/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030

 •   20/03/2023 07:40:00
 •   Đã xem: 127
Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   12/03/2023 22:01:00
 •   Đã xem: 133
Quy hoạch với mục tiêu khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước gắn với bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước, đáp ứng nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế – xã hội.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023

 •   23/02/2023 20:52:00
 •   Đã xem: 117
Ngày 7/2, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 61/TB-TNMT về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp giao ban công tác Lãnh đạo Bộ tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2023.
Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   20/02/2023 04:13:00
 •   Đã xem: 139
Ngày 16/2, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 807/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường

 •   05/02/2023 22:07:00
 •   Đã xem: 121
Ngày 12/1, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Ngành TN&MT năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"

Ngành TN&MT năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"

 •   08/01/2023 21:32:00
 •   Đã xem: 116
Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường với tinh thần thi đua yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi đua lao động sáng tạo, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ban hành Thông tư sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT

 •   01/12/2022 20:43:00
 •   Đã xem: 175
Thông tư 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành TNMT, có hiệu lực từ ngày 09/12/2022.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   02/11/2022 05:46:00
 •   Đã xem: 294
Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 2939/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT

 •   24/10/2022 04:32:00
 •   Đã xem: 199
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây