Một số quy định mới về phân tích môi trường theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Thứ ba - 21/03/2023 03:35
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2021.
Một số quy định mới về phân tích môi trường theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT

Các nội dung thay đổi liên quan đến công tác phân tích trong PTN gồm:

- Phòng thí nghiệm phải có đủ diện tích để bố trí hợp lý các phân khu chức năng, tách biệt các hoạt động thử nghiệm không tương thích để không làm ảnh hưởng lẫn nhau và bố trí đủ không gian cần thiết theo yêu cầu cho từng hoạt động thử nghiệm.

- Chất thải từ hoạt động của phòng thí nghiệm phải được phân loại theo tính chất, được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy định pháp luật. Nước thải có tính chất nguy hại từ hoạt động phân tích, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm phải được phân loại, lưu giữ theo tính chất, thành phần riêng biệt nhằm tránh các tương tác hóa học phát sinh chất độc hại ra môi trường

- Phải có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn

- Phải có các hồ sơ chứng minh chủ sở hữu thiết bị.

- Đối với xác định độ chính xác, độ chụm trong báo cáo phệ duyệt phương pháp, cần thực hiện phân tích với tối thiểu 3 nồng độ sau khi thêm chuẩn: nồng độ gần với giới hạn định lượng, nồng độ nằm giữa đường chuẩn hoặc khoảng đo và nồng độ nằm khoảng cuối đường chuẩn hoặc khoảng đo.

- Mỗi năm một lần hoặc khi có thay đổi về thiết bị, chất chuẩn… thì phải xác định lại Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích (MDL)

- Phải công bố Giới hạn báo cáo của phương pháp (RL)

- Thay đổi giới hạn cho phép của độ chụm RPD ≤ 20% (theo quy định cũ là 30%).

- Phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo tối thiểu trên 01 nền mẫu cho các thông số đã được chứng nhận, theo các nhóm sau đây:

     + Tối thiểu 01 lần/năm đối với phân tích các thông số đã được chứng nhận thuộc nhóm thông số cơ bản gồm có: BOD5, COD, TSS, NH4+, Cl-, F-, NO3-, NO2-, PO43-; và nhóm thông số kim loại gồm có  As, Cd, Pb, Tổng Cr, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe;

      + Tối thiểu 01 lần trong thời hạn của Giấy chứng nhận đối với phân tích nhóm thông số được chứng nhận gồm có: Tổng phenol, Xyanua, chất hoạt động bề mặt, HCBVTV clo, HCBVTV photpho, PCB, Dioxin, PAHs

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây