ĐLVN 389 : 2021 - Quy trình kiểm định phương tiện đo nồng độ khí của trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh

Thứ hai - 17/07/2023 02:37
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo nồng độ khí CO , SO2 , NO , NO2 , O3 , NH3 , THC (tính theo CH4) , H2S , VOCs (tính theo C6H6)

Tóm tắt: Sau khi thực hiện xong Bước 1 - Kiểm tra bên ngoài và và Bước 2 - Kiểm tra kỹ thuật, tiến hành Bước 3 - Kiểm tra đo lường với các khí chuẩn:
     - Chọn khí chuẩn pha loãng theo phương pháp sử dụng thiết bị pha loãng khí chuẩn hoặc khí chuẩn trực tiếp:
        + Khí chuẩn thứ nhất có nồng độ tương đương (20 ± 10) % thang đo cần kiểm định.
        + Khí chuẩn thứ hai có nồng độ tương đương (50 ± 10) % thang đo cần kiểm định.
        + Khí chuẩn thứ ba có nồng độ tương đương (80 ± 10) % thang đo cần kiểm định.
     - Riêng khí chuẩn O3 được phát trực tiếp từ thiết bị tạo khí O3
    Các nội dung và tiêu chí đánh giá như sau: 
Nội dung kiểm tra Tiêu chí so sánh Lưu ý Số điểm x Số lần lặp
Kiểm tra điểm “0” Sai số ≤ MPE MPE tại điểm “0” tra Bảng 6 1 x 0
Kiểm tra sai số tương đối d MPE MPE tại điểm kiểm tra: 5 % 3 x 3
Độ tuyến tính toàn thang đo R2 ≥ 0,99   3 x 3
Độ lặp lại s ≤ 1/3 MPE MPE tại điểm kiểm tra: 5 % 1 x 10
Độ trôi tại điểm “0” sau 24 giờ Độ trôi ≤ MPE MPE tại điểm “0” tra Bảng 6 1 x 5
Độ trôi tại điểm nồng độ sau 24 giờ Độ trôi ≤ MPE MPE tại điểm kiểm tra: 5 % 1 x 5

Chi tiết: Tải tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây